Om Tryggt och snyggt

Tryggt och snyggt är ett samarbete mellan boende, föreningar, skolor, kommun, företag, polis, brandkår mfl som alla vill bidra till att göra en bra kommundel ännu bättre.

Tryggt och snyggt finns i hela kommunen med olika verksamheter. Arbetet startade i Rotebro i början av 2005. Kommunen beslutade att börja längst i norr för att sen fortsätta arbetet söderut med en kommundel i taget.

Produktion: Tessicon & Mareng