Fr�gor och svar

Vad kan jag g�ra i Tryggt och Snyggt?
Svar: Du kan bry dig lite extra om ditt nâromr�de och hur du vill g�ra det �r det bara fantasin som s�tter gr�nser f�r.
Det �r till exempel j�ttebra �r om du alltid anm�ler till kommunens felanm�lan om n�got beh�vs �tg�rdas exempelvis en trasig parkb�nk. Brott ska alltid polisanm�las. �ven om det kan upplevas att det �inte h�nder n�got� kan det vara en viktig pusselbit i arbetet som polisen g�r.

N�gra i Tryggt & snyggt har valt att ideellt sanera klotter, andra att dagvandra eller nattvandra. N�gra plockar skr�p.

Idrottsf�reningar har satsat p� att arbeta tydligt med fair play.

N�gra har �adopterat� busskurer som de tittar till och st�dar och anm�ler skadeg�relse vid.

Fler exempel finns. Ja det �r, som sagt, bara fantasin som kan begr�nsa dig i vad du vill g�ra. Kom g�rna med egna id�er.

Vem kontaktar jag om jag vill vara med i Tryggt och Snyggt?
Svar: Maila eller ring kontaktpersonerna p� kommunen s� slussas du r�tt.

Hur mycket tid tar det av min fritid att vara med i Tryggt och Snyggt?
Svar: Du best�mmer f�rst�s helt sj�lv hur mycket tid du vill l�gga ner.

Jag vill vara med och vandra i Sollentuna, vart anm�ler jag mig?
Svar: Vi uppskattar all arbetskraft och som det st�r nedan s� kan man anm�la sig via mejl f�r n�rvarande.

Vem ska jag kontakta via telefon f�r anm�lan av tid osv?
Svar: Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Tj�nar man n�got p� att g� med?
Svar: Tryggt och Snyggt litar p� frivilliga vandrare som g�r det f�r att v�r milj� och samh�lle ska vara mer tryggt att befinna sig i samt ett snyggare och en mer trevlig plats att bo p�.
Produktion: Tessicon & Mareng