Rastfadder

Du behövs!

Vi finns ute på skolgården tillsammans med skolans egen personal under elevernas förmiddags- och lunchraster. Vi äter lunch med eleverna. Varje skoldag går två faddrar tillsammans, oftast en gång i veckan.
Syftet med fadderverksamheten är att öka barnens trygghet och trivsel i alla skolor i Sollentuna.
Verksamheten ligger organisatoriskt under Tryggt och snyggt i Sollentuna i samarbete med pensionärsorganisationerna.
Vi tycker att det är mycket stimulerande att vara rastfadder och vill gärna att du också prövar på hur det känns att vara fadder!Ring till någon av oss i ledningsgruppen så får du mer information!
Birgit Eriksson, samordnare, tel. 92 72 06
Pia Olofsson, samordnare, tel. 758 92 11
Sture Edvall, PRO, tel. 35 01 51
Olle Sandberg, SPF Grindslanten, tel. 754 05 99
Anna-Karin Sundén, Tryggt och Snyggt i Sollentuna, tel. 579 216 31

Logga in Rastfadder

Produktion: Tessicon & Mareng