Grannsamverkansbil

Du når grannsamverkansbilen på tfn 0739 - 152 193

Sollentuna Kommun i samarbe med medborgare och Närpolisen

MÃ¥l
Att förhindra brott och skapa trygghet i bostadsområden


Medel
Att med grannsamverkansbilen och fotpatrullering visa närvaro dvs. störa, observera och rapportera kriminell verksamhet


Metod
Att i samverkan, skapa medvetande och motivera uppbyggnaden av en frivilligverksamhet som bl.a. ska utföra ovanstående arbete.


Grannstödjarna ska observera & rapportera genom att:
Köra och fotpatrullera i de olika samverkansområdena
Störa destruktiv verksamhet t.ex. inbrott, skadegörelse och klotter, men också vara trygghetspersoner för både vuxna och ungdomar
Göra insatser som att dela ut information, prata med boende, stödja polisen och kommunen


Vill du bli en av oss
och stödja grannstödsverksamheten, så är Du välkommen att ringa:

Anna-Karin Sundén 08 579 216 31
Brottsförebyggare, Sollentuna kommun
E-post anna-karin.sunden@sollentuna.seFlera frivilliga är engagerade i grannsamverkansbilen.
Varje förmiddag träffas grannsamverkansförara och går till garaget för att hämta Grannsamverkansbilen.
Innan de åker ut får de veta vad som hänt i kommunen av polisen

Förarna, som alltid kör två och två, har på sig en särskild väst för att lätt kunna kännas igen.

Logga in Grannsamverkansbil

Produktion: Tessicon & Mareng